Første helgen i august
Siste Nyheter
Følg oss på Fjesbok

Organisasjon

Stiftelsen Eikerapen Roots Festival er tuftet på idealisme og frivillighet. Ryggraden i organisasjonen er våre gruppeledere og frivillige som jobber hardt for å gjøre det umulige mulig.

STYRET

Sonja Brynjulfsen
Ronny Barstad
Sigbjørn Heggdal
Anna Synnøve Røysland
Thomas Dahl

STAB

Sonja Brynjulfsen                          Festivalsjef
Leif Jarle Thorsland                     Regnskap
Rune Aasheim                                Storbonde
Gro Boge Aasheim                         Storbondekåna
Tor Stray                                         Handtering
Leo Henriksen                               Handtering
Tommy Eikerapen                        Rørlegger

VAKTTELEFONER

Camping                    936 50 831
Informasjon              900 45 127
Scene (Vegard)        909 85 902
Sikkerhet                  913 47 679

NØDNUMMER

AMK sentralen        113
Brann                        110
Politi                          112/02800

Kommuneoverlege  Ann Margret Haaland         952 45 089

FESTIVALANSVARLIGE

Torsdag         Styremedlem Anna Synnøve Røysland     950 05 061
Fredag           Vaktleder       Thomas Dahl                         470 21 780
Lørdag           Styreleder     Ronny Barstad                        907 21 176

TELEFONLISTE GRUPPELEDERE

Artistservice                         Ida Hagen                       954 69 146
Ungdomsroots/Booking      Jan Ove Johansen         907 36 270
Booking                                Sigbjørn Heggdal           952 98 171
Backstage                             Ingrid Larsen                  917 47 574
Bardrift                                  Odd Andre Fjermedal    481 50 042
Bardrift                                  Line Cristin Johansen    917 22 884
Billett/armbånd                    Siv Nesland                     997 71 071
Billett/armbånd                    Anna S Røysland             950 05 061
Bongebua                             Aina Bjørndal                   901 96 511
Bongebua                             Astrid Marie Engeli         476 58 969
Frokostservice                      Randi Eikerapen              478 64 290
Handtering                           Leo Henriksen                 959 46 155
Handtering                           Tor Stray                           940 35 375
Krambua                               Aud Kirsten Stedjan       913 51 828
Miljø                                      Torkjell Abelseth             928 40 069
Overnatting                          Ellen U Haaland              900 45 127
Promotering                        Liv Vidal Messel              481 32 636
Informasjon                        Ellen U Haaland              900 45 127
Rigg                                      Kai Osmund Forgard      901 37 032
Rigg                                      Andreas Karsrud             408 45 177
Rørlegger                            Tommy Eikerapen          957 08 803
Scene                                   Cecilie Ougland               452 88 076
Sikkerhet                            Thomas Dahl                   470 21 780
Sikkerhet                            Alexander Birkeland      476 00 653
Sikkerhet                            Jostein Austrud              915 24 899
Skilting                               Turid Sandvoll                452 32 767
Strøm                                  Trond Borden                 920 63 953
Transport                           Daniel Hauge                  412 24 782
VIP                                      Ronny Barstad                907 21 176
Storbonde                          Rune Aasheim                908 64 301