Første helgen i august
Siste Nyheter
Følg oss på Fjesbok

Organisasjon

Eikerapen Roots Festival er tuftet på idealisme og frivillighet. Ryggraden i organisasjonen er våre gruppeledere og frivillige som jobber hardt for å gjøre det umulige mulig.

STYRET

Sonja Brynjulfsen
Sigbjørn Heggdal
Anna Synnøve Røysland
Thomas Dahl

STAB

Sonja Brynjulfsen                          Festivalsjef
Leif Jarle Thorsland                       Regnskap
Rune Aasheim                               Storbonde
Gro Boge Aasheim                         Storbondekåna
Tor Stray                                         Handtering
Leo Henriksen                              Handtering
Tommy Eikerapen                         Rørlegger

VAKTTELEFONER

Camping                    900 45 127
Informasjon              900 45 127
Scene(Finn)              900 24 541
Sikkerhet                   913 47 679

NØDNUMMER

AMK sentralen        113
Brann                        110
Politi                          112/02800

Kommuneoverlege  Ann Margret Haaland         952 45 089

FESTIVALANSVARLIGE

Torsdag         Styremedlem Anna Synnøve Røysland     950 05 061
Fredag           Vaktleder       Thomas Dahl                         470 21 780
Lørdag           Styreleder     Ronny Barstad                        907 21 176

TELEFONLISTE GRUPPELEDERE

Artistservice                                    Ida Hagen                       954 69 146
Booking/div.                                   Jan Ove Johansen         907 36 270
Booking                                           Sigbjørn Heggdal           952 98 171
Backstage                                        Ingrid Larsen                  917 47 574
Bardrift                                            Odd Andre Fjermedal    481 50 042
Bardrift                                            Line Cristin Johansen    917 22 884
Billett/armbånd                             Siv Nesland                     997 71 071
Billett/armbånd                             Anna S Røysland             950 05 061
Bongebua                                        Aina Bjørndal                   901 96 511
Bongebua                                        Astrid Marie Engeli         476 58 969
Frokostservice                               Randi Eikerapen              478 64 290
Handtering                                     Leo Henriksen                 959 46 155
Handtering                                     Tor Stray                           940 35 375
Krambua                                         Aud Kirsten Stedjan       913 51 828
Miljø                                                Torkjell Abelseth             928 40 069
Overnatting                                    Ellen U Haaland              900 45 127
Promotering                                   Liv Vidal Messel              481 32 636
Informasjon                                   Ellen U Haaland              900 45 127
Rigg                                                 Kai Osmund Forgard      901 37 032
Rigg                                                 Andreas Karsrud             408 45 177
Rørlegger                                       Tommy Eikerapen          957 08 803
Scene                                              Cecilie Ougland               452 88 076
Sikkerhet                                       Thomas Dahl                   470 21 780
Sikkerhet                                       Alexander Birkeland      476 00 653
Sikkerhet                                       Jostein Austrud              915 24 899
Skilting                                          Turid Sandvoll                452 32 767
Strøm                                             Trond Borden                 920 63 953
Transport                                      Daniel Hauge                  412 24 782
VIP                                                 Ronny Barstad                907 21 176
Storbonde                                     Rune Aasheim                908 64 301